ويژگي هاي رنگ در عکاسي | تاثير رنگ هاي سرد و گرم در تصاوير

چرخه رنگ (دايره رنگ ها – colour wheel) ابزاري مناسب براي زماني است که مي خواهيد از چند رنگ در عکس استفاده کنيد، چرا که اين چرخ نمايشي بصري از تئوري رنگهاست. اين چرخ همانطور که در عکس بالا مشاهده مي کنيد به 12 قسمت تقسيم مي شود که بر اساس تئوري سه رنگ اصلي Isaac Newton، به صورت مدل قرمز و زرد و آبي (RYB) تشکيل شده است. نيوتن نور خورشيد (سفيد) را به رنگ هاي قرمز، نارنجي، زرد، سبز، فيروزه اي و آبي تجزيه کرد، سپس دو سر اين سير رنگي را به هم متصل کرد تا نشان دهد چگونه رنگ ها به يکديگر تبديل مي شوند.
اتصال دايره مياني به 3 طيف،‌ يک مثلث متساوي الاضلاع معکوس، از سه رنگ نارنجي،‌زنگاريو بادمجاني مي‌سازد، که در اولي قرمز و زرد، در دومي زرد و آبي و در سومي آبي و قرمز تقريبا به يک ميزان جلوه مي‌کند. اين مثلث دوم معکوس را رنگهاي درجه دوم مي‌ناميم.
شش رنگ باقي مانده در اطراف اين دو مثلث در دايره رنگ،‌ رنگهاي درجه سوم است که ترکيبهايي غير منظم و نابرابر از تداخل دو رنگ اصلي است. اين چرخه همان گردونه‌اي است که اگرآن را خوب ياد بگيريد مي‌توانيد از تمام دنياي رنگ عبور کنيد. رنگ هاي پيشرو محدوده رنگ ها در انتهاي گرمتر طيف رنگ هستند. اين رنگ ها شامل قرمز، قرمز-بنفش، زرد، زرد-نارنجي و نارنجي مي باشند. هنگامي که رنگ هاي پيشرو غالب باشند، به نظر مي رسد که آن اجسام به چشم نزديک تر هستند، انگار که دارند به سمت شما مي آيند. قرمز يکي از آن رنگ هايي است که غالب مي شود و درست در چشم شما مي پرد. صحنه اي را در نظر بگيريد که تنها اشاره اي (کمي) از رنگ قرمز دارد (به عنوان مثال، يک صندوق پستي قرمز) و با اين حال رنگ قرمز غالب مي شود. رنگ هاي پيشرو مي توانند در يک تصوير خيلي خوب عمل کنند يا از طرف ديگر، مي توانند با دور کردن توجه بيننده از سوژه، صحنه شما را خراب کنند.

رنگ داراي دو بخش اثرگذار است: جنبه رواني و جنبه بصري. براي خلق يا تفسير يک اثر اعم از عکس، گرافيک، نقاشي، انيمشين و سينما يا يک محصول تبليغاتي ضروري است درک صحيحي از چهار نکته  مهم داشته باشيم:

  • ويژگي منحصر به فرد رنگ‌هاي اصليِ تشکيل‌دهنده نور سفيد (قرمز، سبز، نارنجي، زرد، آبي، نيلي، بنفش) به علاوه سفيد، مشکي، خاکستري و در نهايت قهوه‌اي به عنون رنگي پر کاربرد.
  • شناخت فرهنگي جوامع خاص در زمينه رنگ‌ها
  • در نظر گرفتن تجربه‌هاي بصري و محيطي
  • تاثير هماهنگي دو يا چند رنگ (هارموني) يا (کمپوزيسيون رنگي)


جلب توجه بيننده

استفاده از رنگ ها براي جلب توجه بيننده يکي از اولين و ساده ترين روشها در ترکيب بندي يک عکس به شمار مي آيد .در اين شيوه رنگ چشم مخاطب را متوجه خود نموده و تمرکز او را بر ناحيه اي از عکس جلب مي کند . علاوه بر اين رنگ ها موجب مي شوند تا بيننده مدت زمان طولاني تري را براي نگاه کردن به يک عکس اختصاص دهد . زماني که مخاطب به دنبال سوژه در درون عکس مي گردد ، رنگ مي تواند موجب جلب توجه سريع او شود . رنگ ها از دو طريق مي توانند موجب جلب توجه بيننده شوند . روش اول استفاده از رنگ هاي بسيار اشباع و غليظ و برجسته شده مي باشد . نمونه اين حالت را مي توان در صحنه هاي غروب آفتاب بسيار دراماتيک مشاهده نمود . روش دوم استفاده از آميزه اي از رنگ هاي متضاد با هم مي باشد . نمونه اين حالت را مي توان در مجموعه اي از رنگ هاي پاييزي مشاهده نمود که آميزه اي از برگ هاي زرد ؛ قرمز ؛ نارنجي و مي باشند .

روشنايي هاي شديد را کاهش دهيد

هنگامي كه زاويه تابش نور خورشيد در پشت شما به عنوان عکاس و روبروي موضوع مورد نظرتان قرار دارد، جلوي موضوع روشن شده و در اكثر مواقع موضوع به طور يك دست روشن مي شود.
به همين دليل به عقيده ي اغلب عكاسان، از نظر نورسنجي، اين نوع نورپردازي ساده ترين روش براي عكاسي است. بهترين زمان براي عكاسي با اين نور از نظر كيفيت و رنگ، در ساعت هاي نخستين پس از زمان طلوع و ساعت هاي پاياني روز است. اگر خورشيد در روبروي شما و پشت موضوع قرار داشته باشد، پشت موضوع روشن مي شود و به شکل معمول نتايج جالبي در پي دارد زيرا موضوع در عكس تان به طور كامل تاريك مي شود و ضدنور (سيلوئت) هاي فوق العاده جذابي را مي تواند به وجود بيآورد.
در هر عکس منظره اي، روش هاي زيادي براي کنار هم قرار دادن بافت ها وجود دارد؛ بوته هاي خاردار در مقابل چشم اندازهاي لطيف و آرام، آب روان بر روي سنگ هاي ناهموار و خشن يا فقط يک تخته سنگ ناهموار در ميان يک چمنزار نرم و آرام و غيره. مانند رنگ ها، بافت در عکاسي، به آساني در طبيعت و مزارع قابل مشاهده است. در عکاسي بافت هاي خشن و تند نيز مانند رنگ هاي روشن بايد به صورتي متعادل استفاده شوند. مانند طيف رنگ هاي قرمز و نارنجي، بافتهاي خشن و بافت هاي شارپ اگر بيش از حد و آزادانه مورد استفاده قرار گيرند، مي توانند اثرات منفي بر روي تصاوير شما داشته باشند.
در فصل پاييز، نمايش خيره کننده شاخ و برگ هاي پاييزي تعداد زيادي از عکاساني که به دنبال آن مناظر کلاسيک مي گردند را به خود جذب مي کند. با اين حال، در بسياري از اين صحنه ها، درخشش شديد برگ هاي خيس و براق در واقع از جذابيت رنگ دلخواه مي کاهد. يک راه حل ارزان اين است که يک فيلتر پلاريزه دايره اي به کيت خود اضافه کنيد. همانطور که المان جلويي فيلتر را مي چرخانيد، در واقع مي بينيد که بازتاب نور از سطح ناپديد شده و تنها رنگ باقي مي ماند. براي گرماي رنگ اضافه شده مي توانيد تراز سفيدي را با استفاده از پيش تنظيمات ابري يا سايه تنظيم کنيد.

تاثير انتخاب رنگ مناسب محصولات در عکاسي صنعتي و تبليغاتي و در کل تبليغات محصولات

عکاسي صنعتي و در کل تبليغات صحيح و تاثيرگذار، ايده و بازتابي است از واقعياتي که با خلاقيت هنرمندان ممزوج خواهد شد تا محصولات در بالاترين حد توان بتوانند در ذهن مخاطبين تصويري کامل و تاثير گذار در مخاطبان و مشتريان بالقوه از خود به جا بگذارند، و اين تصوير ذهني زماني کامل خواهد شد که جنس و رنگ محصولات در نهايت ظرافت و تناسب با خصوصيات باطني و کاربردي آنها طراحي شده باشند، البته که تجربه عکاس صنعتي و تبليغاتي و گروه طراح هويت بصري تا حد زيادي به فرآيند ارائه و پرزنت محصولات کمک خواهد نمود